האובר קואליפייד

האובר קוואליפייד הוא עובד שמצא את עצמו, בגין שוק העבודה המדולדל או בגין נסיבות חיים לוחצות, בעבודה שהיא למטה מכישוריו. על פי רוב, הוא יהיה משכיל יותר מן הנדרש, ולעיתים גם ניסיונו הממשי בשוק יעלה על משרתו. הוא יכיר את פריסת השדה ההיסטורית והקלאסית של תחומו, אבל יידרש לביצוע טכני חסר מעוף. הוא ינגן בוירטואוזיות על כליו, אבל יאלץ לבדר את ההמונים בשלושה תווים. ולפעמים, וזה לא נדיר כלל, הוא יתלה את כל תעודותיו בפרוזדור דירתו השכורה, וילך לשפשף אסלות למחייתו. אחרים, שלא יודעים דבר, יעבדו איתו שכם אל שכם, וייהנו יותר מעבודתם.


הוא יהיה ער ראשון לכל פגם של ממוניו, ויתקשה לשאת בו. כמו כן, ירגיש שאיננו מתוגמל כראוי, גם אם הוא מקבל את הנהוג במשק. תיווצר בו תסיסה, שתגלוש לעבר כל מי שנמצא בחברתו. הוא לא יוכל לראות את התמונה בשלמותה, כפי שרואים אותה ממוניו, והמרמור והשטנה שייצור סביבו יהיו שלא לצורך. אף על פי כן, ממוניו עשויים לחבבו משום שהוא יהיה להם בן שיח מעמיק יותר משאר העובדים. עבורם, די באזכור המשכורת שהאוברקווליפייד כה זקוק לה, כדי להשיב את רוחו למשרתו.

טיפוס אוברקוואליפייד טיפוסים בלוג

מאיורי Henry מתוך הארכיון הדיגיטלי של הספרייה הציבורית של ניו יורק

אויבו המיידי של האוברקווליפייד לא יהיה הבוס, אלא הטיפוס ההופכי לו בדיוק, העובד המסור. עבור העובד המסור כל פרט בעבודה, גדול כקטן, הם נטולי הירארכיה. לכן, כשישמע את האוברקווליפייד מבקר כלאחר יד דבר זה או אחר, הוא יפגע עד עמקי נשמתו, ויתקשה להיחלץ מהרושם הרע שהוא יתיר עליו. עיסוקיו החיצוניים של האוברקווליפייד יהיו לו לזרא, והוא ינטור לו על השעות שבהן יעדר, הבקרים שבהם יאחר והערבים שבהם יצא מוקדם. אך דווקא אותם עיסוקים חיצוניים הם אלו שיפחיתו מן התסיסה של האוברקווליפייד ויעניקו טעם לחייו. לעיתים אלו יבוצעו בכישרון כה רב, שיספקו דלת יציאה אחורית עבורו מן המשרה הפחותה. לעיתים רחוקות, הממונים ישלבו את כשרונו בדרך חדשה, באופן שיאפשר הן להם והן לו לגדול ולהתרחב. אך לעיתים קרובות יותר, הם מלכתחילה יחסכו לעצמם את כל כאב הראש הזה, וימנעו מלהעסיקו, פוטרים את קורות חייו כרשימת מעלות שאינן אלא מגרעות.


מכירים את הטיפוס?
#עובדים #טיפוסיםבעבודה #מדוכאים

עקבו אחרינו

הטיפוס האחרון
תגיות
No tags yet.
RSS Feed
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon